Certifikace

ISO 9001 - Certifikace systému řízení kvality

Normou ISO 9001:2001 byl vytvořen rámec vývoje organizace, který podporuje všechny moderní praktiky řízení. Nezávisle na tom, zda se jedná o malý, střední nebo velký podnik nebo poskytovatele služeb popř. výrobní organizace – všechny organizace cítí širokou shodu mezi svými potřebami v konkurenčním boji a požadavky normy ISO 9001, např.:

 • Vytvoření a zvyšování důvěry zákazníků je na prvním místě – a je tedy více než jen pouhým splněním požadavků zákazníka.
 • Proces k plánování a řízení obchodů je součástí systému řízení kvality ISO 9001.
 • Kvalitativní cíle jsou spojovacím článkem mezi výroky v politice podniku a jejich uskutečňováním v řízení procesů.
 • Aplikace metod řízení procesů, tj. k identifikace, řízení, meření a zlepšování procesů.
 • Vysvětlení interakce mezi procesy.
 • Diferencovaně a vědomě etablovat parametry k řízení kvality produktu/služby, vykonávání procesů a působení celého systému.
 • Informace je třeba ošetřovat, chránit a zpřístupňovat jako důležité zdroje v podniku. Musí být zajištěna integrita a disponibilita informací.
 • Zavést vhodné komunikační cesty a prostředky k vytvoření efektivního vztahu se zákazníkem.
 • Integrovat metody k měření spokojenosti zákazníka a aplikovat jako primární měřítko pro účinnost systému řízení kvality dle ISO 9001.
 • Přizpůsobit infrastrukturu a pracovní prostředí specifickým požadavkům výroby produktů popř. poskytování služby.
 • Strukturovat cesty a prostředky interní komunikace.
 • Zakotvit procesy k neustálému zlepšování.
 • V posudcích managementu stanovit účinnost systému ve vztahu k cílům systému řízení kvality dle ISO 9001 – zejména s ohledem na spokojenost zákazníka.

ISO 9001 podporuje osm principů moderního řízení kvality, které podstatně přispívají ke zlepšení výkonu organizace.


Princip 1 – Orientace na zákazníka
Organizace závisí na svých zákaznících, a proto musí porozumět současným i budoucím potřebám zákazníků, splňovat jejich požadavky a snažit se překonat jejich očekávání.

Princip 2 – Vedení
Vedoucí pracovníci vytvářejí shodu účelu a zaměření organizace. Zachovávají interní prostředí, v kterém se lidé mohou zcela zasazovat za dosažení cílů organizace.

Princip 3 – Zapojení osob
Na všech úrovních určují lidé charakter organizace a jejich úplné zapojení umožňuje nasazení ve prospěch organizace.

Princip 4 – Procesně orientovaný koncept
Požadovaného výsledku lze dosáhnout efektivněji tehdy, když jsou činnosti a příslušné zdroje vedeny a řízeny jako proces.

Princip 5 – Systémově orientovaný koncept řízení
Identifikace, pochopení, vedení a řízení procesů, které jsou vzájemně propojeny jako systém, přispívá k účinnosti a efektivitě organizace při dosahování svých cílů.

Princip 6 – Neustálé zlepšování
Neustálé zlepšování celkového výkonu organizace představuje trvalý cíl organizace.

Princip 7 – Věcný koncept pro rozhodování
Účinná rozhodnutí se zakládají na analýze dat a informací.

Princip 8 – Dodavatelské vztahy k vzájemnému užitku
Organizace a její dodavatelé jsou na sobě závislí. Vztahy sloužící k vzájemnému užitku zvyšují schopnost tvorby hodnot obou stran.

ISO 14001 - Certifikace environmentálních systémů řízení

Přínosy certifikace podle ČSN EN ISO 14001:2005

 • zajištění a vylepšení péče o životní prostředí
 • uvědomování si vlastní odpovědnosti
 • odhalení, popsání rizik a jejich snižování
 • motivace zaměstnanců
 • včasné rozpoznání problémů s životním prostředím
 • více záruk za plnění právních a jiných požadavků
 • nástroj řízení pro vhodné využívání zdrojů

Ostatní certifikátynahoru
Úvod | Stavební práce | Reference | Profil | Kontakty | Rady a tipy

Kontakty

Pobočka PRAHA - sídlo
LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o.
Bílovská 758
Praha 5 - Řeporyje
155 00

IČ: 27424570
DIČ: CZ27424570

Pobočka NERATOVICE
areál SPOLANA a.s
ul. Práce 657
Neratovice
277 11

IČ: 27424570
DIČ: CZ27424570

Kontaktní osoby

Krajč Michal - jednatel
+420 608 024 283

Krajč Václav - jednatel
+420 606 621 341

Krajč Tomáš - jednatel
+420 736 470 954

Urbanová Vlasta - kancelář
+420 315 662 517

Fax: +420 315 662 517
E-mail: lakstav5@lakstav.cz
URL: www.lakstav.cz

lakstav5@lakstav.cz | Mapa stránek